Meer informatie over ons

Businessmodel  en  Verdienmodel

 

 

Samenvatting businessmodel

 

Zoals vermeld op de pagina “Over Ons “,  handelen wij vanuit onze visie op “de nieuwe wereld ” hetgeen onlosmakelijk verbonden is met “het nieuwe zakendoen “.

Wij willen in de eerste plaats gewoon doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn, en dat op een bewuste, duurzame manier waar iedereen beter van wordt.

 

Ons motto is enerzijds dat de diensten en producten die wij aanbieden betaalbaar moeten blijven, ook voor kleine zelfstandigen, ZZP’ers en particulieren.

Anderzijds willen wij inkomsten creëren voor freelancers in alle werelddelen, zodat ook zij kunnen profiteren van toenemende welvaart in andere landen dan hun thuisland waar zij (vaak noodgedwongen) woonachtig zijn.

 

Wij laten ons dus niet beperken door grenzen. Wij vinden dat niet meer van deze tijd.

Talent kent geen grenzen. Kunstenaars, specialisten en creatieve designers zijn overal ter wereld te vinden en kunnen overal online werken.

Dat is onze grenzeloze visie op “de nieuwe wereld “.

Bovendien kunnen deze freelancers tegen voordelig tarief zeer hoge kwaliteit leveren. Hierdoor is de prijs/kwaliteitsverhouding aanzienlijk beter dan dure ondernemingen in westerse landen die dezelfde soort diensten leveren.

 

Daarnaast zijn deze getalenteerde freelancers door ons geselecteerd op communicatieve vaardigheden, integriteit, kwaliteit en snelheid.

Dat laatste is ook van belang om voordelige tarieven te kunnen hanteren.

U kunt daar meer over lezen in ons verdienmodel.

 

 

Samenvatting verdienmodel

 

Ons verdienmodel is met name gebaseerd op het internationaal selecteren van freelancers waardoor het aanbod aanzienlijk breder wordt: meer kwaliteit tegen voordelig tarief.

Deze freelancers kunnen om een aantal redenen voordelige tarieven bieden:

 • ze zijn vaak woonachtig in lage lonen landen;
 • ze hebben weinig overheadkosten (werken vaak vanuit huis);
 • ze zijn gespecialiseerd en kunnen snel werken.

 

Met name dat laatste is belangrijk.

Alle freelancers binnen ons netwerk zijn expert in hun vak/kunstgebied en kunnen daardoor zeer snel werken.

In die zin kun je het vergelijken met het verschil tussen tekenaars en sneltekenaars.

Als beide tekenaars uurtarief hanteren, dan zou dezelfde soort tekening aanzienlijk in prijs verschillen.

 

Onze freelancers zijn onder meer geselecteerd op hun snelheid van werken.

Hierdoor kunnen zij veel opdrachten per dag aannemen tegen snelle levertijden en voordelige tarieven.

Daaruit wordt dus al een aanzienlijke winst behaald, zowel in tijd als in geld.

 

 

Onze winstmarge

 

Wij betalen de freelancers voor hun diensten en uiteraard rekenen wij een provisie voor onze diensten vanuit Nederland.
Voor dat bedrag leveren wij onder meer de volgende arbeid:

 • het aansturen, onderhouden en uitbreiden van het internationale netwerk (werving & selectie);
 • advies en support voor klanten en geïnteresseerden;
 • het selecteren van de juiste specialisten voor een opdracht;
 • het vertalen van de wensen van de klant naar de juiste informatie voor de freelancer in zijn/haar taal en vakjargon;
 • het onderhandelen met de freelancer over de uitvoering, prijs en levertijd;
 • het contact met de klant en coördinatie van eventuele revisies en oplevering.

 

Daarnaast hebben wij de verantwoording en dragen wij het risico.

Als de klant niet tevreden is of de levertijd wordt overschreden, dan betalen wij in veel gevallen het bedrag terug aan de klant of zoeken een andere freelancer.

Dat kost ons dus geld.

Gelukkig komen ontevreden klanten en levertijd-overschrijding zelden voor, maar wij moeten deze kostenpost toch incalculeren.

 

Uiteraard hebben wij ook vaste (overhead)kosten maar die kosten houden wij zo laag mogelijk.

Op die manier kunnen wij een redelijke winstmarge creëren en toch lage tarieven blijven bieden.

Van de winst wordt ongeveer de helft geïnvesteerd in uitbreiding- en verbetering van ons netwerk en onze diensten.

 

Waarom kunnen wij dan toch voordelige tarieven hanteren?

 

Dat komt voornamelijk omdat wij – net als de freelancers binnen ons netwerk – lage overheadkosten hebben; snel kunnen werken (veel opdrachten = meer inkomsten), en tevreden zijn met een modaal inkomen.

Dat laatste vormt ook een wezenlijk onderdeel van onze ideologie: wij geloven niet in woekerwinsten waarbij altijd iemand benadeeld wordt.

Wij willen gewoon doen wat we leuk vinden en daar een eerlijke, redelijke beloning voor krijgen.

Wij hoeven daar niet rijk van te worden. Als je kunt doen wat je leuk vindt, is dat al ‘rijkdom’ genoeg.

 

Hieronder een overzicht van zaken waarop wij bezuinigen om de (overhead)kosten – en dus ook onze tarieven – laag te houden, zonder te bezuinigen op kwaliteit en service:

 

 • Huur/koop bedrijfspand
  Wij hebben geen duur kantoorpand en werken veel vanuit huis.
 • Vervoer en transport
  Woon-werkverkeer kennen wij nauwelijks omdat we veel thuiswerken.
  Hetzelfde geldt voor transportkosten; wij leveren onze producten voornamelijk digitaal.
 • Personeelskosten
  Naast een klein vast team, werken wij meestal met freelancers en oproepkrachten.
  De personeelskosten zijn niet statisch maar afhankelijk van de omzet.
 • Telefoonkosten
  Geen telefooncentrale en telefoniste maar een mobile telefoons en bereikbaarheidsdiensten.
  Wij communiceren grotendeels via e-mail en zijn ’s middags en ’s avonds ook telefonisch bereikbaar.
 • Reclame en promotie
  Deze kosten blijven beperkt tot bijvoorbeeld flyeren op beurzen en voordelige, effectieve internetmarketing.
  Wij hebben de keuze gemaakt om vooral te investeren in kwaliteit en service, zodat onze naam bekend wordt door goede recensies van tevreden klanten.