Belangrijke informatie

na het plaatsen van een order

 

Na het plaatsen van een order dient u zo spoedig mogelijk te reageren op berichten via e-mail.

Lees hieronder waarom:

 

De designers of andere specialisten die uw opdracht uitvoeren, werken snel, héél snel.

Zoals beschreven in ons businessmodel, werken zij tegen een laag tarief.

Deze lage tarieven zijn mogelijk door de hoge werksnelheid waardoor zij meerdere opdrachten per dagdeel of – afhankelijk van de opdracht – zelfs per uur kunnen uitvoeren.

Dat betekent echter niet dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Deze speciaal geselecteerde specialisten kunnen in die context worden vergeleken met getalenteerde sneltekenaars.

VidiVendo heeft bewust voor dit systeem gekozen om de kosten laag te houden, waardoor wij hoge kwaliteit kunnen leveren tegen voordelige tarieven en binnen de gewenste levertijd.

Dat is echter alleen mogelijk met medewerking van u, onze klant.

Als klant dient u zo snel mogelijk te reageren op e-mail berichten, bijvoorbeeld een concept dat beoordeeld moet worden of een aanvullende vraag over uw wensen.

Als de klanten snel reageren, ontstaat er geen onnodige vertraging bij het ontwerpen.

Op die wijze kunnen onze specialisten efficiënt aan meerdere opdrachten tegelijk werken en kunnen wij de lage tarieven blijven aanbieden.

 

Levertijden

 

Onder het tijdstip van levering wordt verstaan: het moment waarop het product – of het eerste concept daarvan – verzonden wordt naar de klant.

Eventuele gewenste revisies nemen meer tijd in beslag en vallen buiten de overeengekomen maximale levertijd.

De overeengekomen maximale leveringstermijn gaat in op de eerste werkdag na de datum die in de orderbevestiging is vermeld.

Wij garanderen levering van het ontwerp binnen de afgesproken levertijd (met een uitloop van maximaal 24 uur).

Deze levertijd garantie is alleen van toepassing als u tijdig reageert op e-mail berichten.

 

Wat is ‘tijdig reageren ‘ precies?

Tenzij anders overeengekomen, is dat bij voorkeur binnen 4 uur, maar maximaal binnen 12 uur nadat het bericht van VidiVendo naar uw e-mailadres is verzonden.

Voor particulieren, kleine bedrijven en ZZP’ers geldt de maximale reactietijd ook ’s avonds en in het weekend.

Voor grotere bedrijven worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

 

Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de maximale reactietermijn?

Dan zou er extra vertraging kunnen ontstaan en is de levertijd garantie niet meer van toepassing.

Als u niet (tijdig) reageert op een verzoek om aanvullende informatie, zal men na 24 uur verdergaan met het ontwerpen zonder de aanvullende informatie en vervalt uw recht op revisie of wordt dit beperkt.

Als u niet (tijdig) reageert op een toegezonden concept, dus de beoordeling en eventueel gewenste revisies, dan ontvangt u een herinnering via e-mail.

Na deze herinnering heeft u nog 24 uur om te reageren met een beoordeling van het concept.

Als u niet meer reageert wordt na 36 uur de order als voltooid beschouwd (geen revisies gewenst), wordt de definitieve versie verzonden en blijft de betalingsverplichting bestaan.

 

Attentie !

De maximale levertijd betreft de eerste levering van het product of het eerste concept.
Als u revisie(s) wilt laten uitvoeren, neemt dat extra tijd in beslag, hetgeen buiten de levertijd garantie valt.

 

Hoewel revisies buiten de levertijd garantie vallen, verzoeken wij u toch om binnen 4 uur de gewenste aanpassingen door te geven (maximaal 12 uur).

De extra tijd voor een revisie zal dan beperkt blijven en de designer/specialist kan op die manier efficiënt blijven werken.

 

Attentie !

De maximale levertijd (bijvoorbeeld 6 dagen) wil niet altijd zeggen dat uw bestelling ook exact op de 6e dag geleverd wordt.
Als de designer/specialist het op dat moment wat minder druk heeft, zou het zomaar kunnen dat uw bestelling al binnen 2 dagen wordt geleverd. Controleer daarom regelmatig uw inbox of stel een alert in.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.